เกี่ยวกับเรา (About us)

company story

บริษัท ควอร์เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งและจดทะเบียนในปี 2528 (1985) โดยมีหุ้นส่วนหลักเป็นสถาปนิก 4 คน จึงใช้ชื่อว่า QUARTECT โดยได้แนว คิดจากวงดนตรี ``string quartet`` ซึ่งหมายถึงวงดนตรี 4 ชิ้น ที่บรรเลงประสานเสียงกันสอดคล้องกลมกลืน เปรียบกับการทำงานของสถาปนิก ซึ่งเป็นวิชาชีพอิสระ ที่ต้องทำงานเป็นทีม มากกว่าการทำงานแบบศิลปินเดี่ยว กาลเวลาผ่านไปงานแล้วงานเล่า โครงการแล้วโครงการเล่า ทุกกระบวนการขั้นตอนของการบริการวิชาชีพเกิดขึ้น และจบลงซ้ำแล้วซ้ำเล่า สั่งสมประสบการณ์ให้เกิดความชำนาญ ในการรับและถ่ายทอด แนวความคิด จินตนาการ ให้เกิดเป็นรูปธรรม ทั้งประโยชน์ใช้สอย ความสวยงามที่ยั่งยืน และการแบ่งสรรงบประมาณก่อสร้าง หรือตกแต่งที่ค้มค่าที่สุด กระบวนการซ้ำแล้วซ้ำอีก เพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญ แต่ความคิดสร้างสรรค์ไม่เคยหยุดนิ่ง และอุดมการณ์ไม่เคยแปรเปลี่ยน
``ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น จริงใจ และมีความรับผิดชอบ``

Founded in 1985 by 4 architect partners, ``QUARTECT`` is the name inspired by the concept of ``string quartect`` classical music. The accompaniment of each of the four musical instruments complement one another, making the tune of the music blended just right. Thus, QUARTECT CORPORATION LTD. was established with ``team work`` spirit, uniting the expertise of the 4 into 1, all aspiring for a common commitment and goal rather than splitting as ``solo artist``. Works after works, project after projects, the well-versed collective experience of the partners contribute to the representation of works of architectural beauty, best functioning and cost effectiveness. Over one and a half past decades of performances QUARTECT CORPORATION LTD. sustains philosophy, creativity and continuous improvement to bring about more values to clients - - being more than just an architect or consultant but rather a ``strategic`` partner to help meet the increasing needs of the clients under the new era.

Meet our Team

our cool & professional staff
thanongsak1

Mr.Thanongsak Wiboonma

กรรมการผู้จัดการ
pongporn2

Mr.Pongporn Sudbanthad

กรรมการ
nakarin3

Mr.Nakarin Pinsuwan

กรรมการ
annop1

Mr.Annop Kaewoatumtip

กรรมการ

Fun Facts

company stats and achievements

15

Years of experience

500

Team Members

500+

Customers

500+

Projects Done

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>